ENTEGRE (KALİTE ÇEVRE ve İSG) POLİTİKASI

 

Rateks Tekstil olarak, ev ve otel tekstili sektörlerinde, dokuma hazır giyim üretimimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevresel etkileri dahil içinde bulunduğumuz ekosistemimizin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak temel amacımızdır. 

 

Böylelikle, müşteri memnuniyetini sağlarken, entegre politikamız doğrultusunda ürün ve faaliyetlerimizi, sürdürülebilir mükemmelliği ve çevre ve iş sağlığı & güvenliğini süreçlerimize entegre ederek gerçekleştirmekteyiz.

 

İş stratejimizin ve çalışma yöntemlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak, süreçlerimizin performansını sürekli olarak iyileştirmek, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da aynı şekilde hareket etmeleri için teşvik etmek politikamızın temel ilkeleridir.

 

Bu ilkeleri gerçekleştirmek için;      

Uluslararası standartlara uygun, esnek üretim kapasitesi, kaliteli hammadde erişimi, kolay, güvenilir ve şeffaf hizmet politikası ile üretim yapan, teknik bilgi birikimi ile müşteri taleplerini karşılayan, Avrupa'da, Amerika'da ev tekstili konusunda önemli bir tedarikçi haline gelmeyi,

Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını,

Doğal çevremizi korumaya odaklanarak tüm faaliyetlerimizin insana ve çevreye olan olası etkilerini azaltmayı, kirliliği önlemeyi ve doğal kaynak kullanımımızı en aza indirgemeyi,      

İşimizle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına ve risk & fırsatlarımızın uygunluğuna,

İSG hedeflerimizin belirlenmesinde kapsayıcı çerçevenin oluşturulmasına,

Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesine,

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerimizi azaltılmasını,

sağlayarak, farkındalığı arttırarak ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı, amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda oluşan politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

KVKK Çerez Politikası Şikayet Yönetimi Belgelerimiz İletişim

Tanıtım videomuza buradan ulaşabilirsiniz