Genel Bilgiler

İş Tecrübeleri

Yukarıda bulunan tüm bilgilerin doğruluğunu kabul eder, aktarılan bilgilerde yanlış beyan bulunması halinde iş akdinin 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine uygun biçimde fesih edilmesini kabul ettiğimi beyan ederim*
  • Önceki
  • Sonraki

Bu formdaki kişisel verileriniz Rateks Grubu tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak Rateks Grubu’nun grup şirketleri ile iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir. KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz.

KVKK Çerez Politikası Şikayet Yönetimi Belgelerimiz İletişim

Tanıtım videomuza buradan ulaşabilirsiniz