Rateks' te kariyer

Rateks' te kariyer

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YETKİNLİKLER

Yetkinlik: Bir organizasyonda mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan; bilgi, beceri ve kişilik özelliklerini (tutum) kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır.
Şirketin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak çalışanların seçilmesinde ve geliştirilmesinde yetkinliklerin ölçümü büyük öneme sahiptir. Şirketimizin çalışanlarından beklediği yetkinlikler, stratejik hedefler doğrultusunda tasarlanan Yetkinlik El Kitapçığındaki Temel, Fonksiyonel ve Yönetsel yetkinlikler doğrultusunda her çalışan/ yönetici için pozisyon bazında ayrı ayrı belirlenmiştir.

Temel Yetkinlikler

Analitik Düşünce
Ekip Çalışması ve İşbirliği Yeniliklere Uyum
Değişime Açıklık Kendine Güven
Planlama ve Organizasyon Yeteneği Başarma Arzusu
İş Performansı
İletişim Yeteneği
Bilgi Edinme

Fonksiyonel Yetkinlikler

Etki Tesir Yeteneği
Müşteri Odaklılık
İnisiyatif Kullanma

Yönetsel Yetkinlikler

Ekip Liderliği
Kavramsal Düşünce
Planlama ve Organizasyon Yeteneği

Eğitim ve Gelişim

Rateks, her düzeydeki çalışanı için yetkinlik bazlı eğitim ve gelişim programları ile çalışanlarının yetenek ve becerilerinin gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatminini arttırmayı hedeflemektedir. Çalışanlarımızın kariyer, sosyal ve kişisel gelişimlerinin eğitim programları ile desteklemektedir. Eğitim plan ve programları, Yetkinlik Bazlı Değerlendirme Sisteminin sonuçlarına göre çalışanlarımız ile birlikte yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

Bünyesinde barındırdığı “Gelişim Kulübü” çatısı altında; staj yapmaya hak kazanan üniversite öğrencileri staj süreleri boyunca gruplara ayrılarak proje bazlı çalışmalarda yer alırlar. Program grup sunumları ile sonlanır ve grup birincisi olan ekiplere hem okuyup hem de çalışarak kendilerini geliştirme ve kariyer fırsatları sunulmaktadır. İş hayatına atılan yeni mezun yeteneklere de mesleki formasyon kazandırmak üzere gelişim programı düzenlemekte ve kariyer fırsatı sunulmaktadır.

Eğitim Programlarımız:

Kanuni ve Zorunlu Eğitimler
Mesleki Eğitimler
Oryantasyon ve İşbaşı Eğitimleri
Teknik Eğitimler
Sosyal Uygunluk Eğitimleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Liderlik Eğitimleri
Kalite Standartları Eğitimi

Performans Yönetimi

Rateks çalışanlarının başarılarını ve performanslarını ölçerek sürekli artırmayı hedeflemektedir. Mavi yakalı personeline ve beyaz yakalı personeline düzenli performans ölçümleri uygular.

Kariyer Yönetimi

Rateks , “her çalışan genç, vizyonel ve inovatif yöneticiler tarafından desteklenerek kariyer basam- aklarını emin adımlarla çıkıp birer lider olmalıdırlar” felsefesiyle kariyer yönetimi politikası uygulamaktadır. Tüm çalışanlarımız için en üst unvana kadar kariyer yolu açıktır, her bir pozisyona uygun çalışanlarımızın takip etmesi gereken kariyer yolları belirlenmiştir. Yetkinlik bazlı kariyer gelişimi ve kariyer yönetimi hedeflenmektedir. Bir üst pozisyona geçiş (terfi) için o pozisyonun gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklerin yanı sıra en önemli ölçüt yetkinlik ve performans düzeyidir. Kariyer yönetimi sistemiyle Rateks yöneticilerini de kendi çalışanları arasından yetiştirmeyi hedeflemektedir.

KVKK Çerez Politikası Şikayet Yönetimi Belgelerimiz İletişim

Tanıtım videomuza buradan ulaşabilirsiniz