Politika

Politika

Kalite Politikası

Yasal şartlara uygun olarak takım ruhu içerisinde firmamızın hedeflerine ulaşmasını sağlamak, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, müşterilerimize karşı “kaliteli insan, kaliteli hizmet” anlayışıyla yükümlülüklerimizi yerine getirmek için sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri üretmek.

Sosyal Uygunluk Politikası

Kurumumuzda her türlü yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve çevreyle ilgili ulusal ve uluslar arası standartlara uyum gözetilmekte ve firmamız için her çalışan “değer katan birey” olarak görülmektedir.
Firmamızda öneri, dilek ve şikâyet kutuları ile çalışanlar her türlü istek, şikâyet ve önerilerini paylaşabilmekte ve iletilen paylaşımlar yetkilendirilmiş kurallarca analiz edilerek, iyileştirici, düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanmaktadır.

2013 yılından itibaren küresel tedarik zinciri denetimlerine olanak veren sosyal denetim örgütü olan SEDEX’in bir üyesiyiz. Aynı zamanda SEDEX SMETA 4 PILLAR, BSCI,GSV C-PAT sertifikaları ve WRAP standartları ile sosyal uygunluk prensiplerini de benimsenmiştir.
Rateks olarak Ulusal ve Uluslar arası birçok programa üye olmuş aynı zamanda çalışmış olduğu müşterilerinin standartlarını ve politikalarını kabul edip takip eden bir firmayız.

Sosyal Sorumluluk Politikası

Rateks olarak; gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biridir. Topluma, çevreye, çalışanlarımıza ve ekonomik sorunlara karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sporu, sosyal ve kültürel faaliyetleri destekleyerek, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarız.
Rateks olarak sürdürülebilir büyüme ile birlikte aşağıda belirtilen konularda sorumluluğumuzu yerine getirmek şirket kültürü ve amacımızdır.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
Ayrımcılığın önlenmesi
Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi
Zorla ve zorunlu çalışmanın önlenmesi
Mobbing ve tacizin önlenmesi
Çevre kirliliğinin önlenmesi
Yasa ve diğer yükümlülüklere uyum
Rüşvetin önlenmesi
Ücret ve sosyal haklarda yasal ödeme

Konularında uyum sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

               Rateks Tekstil Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 

         Rateks Tekstil, kurumun itibarını bilgi güvenliği yönetim sistemi ile artırmak, kendi iş sürekliliğinin yanı sıra paydaşlarının önemli ve/veya hassas bilgilerini de korumak amacıyla bilgi güvenliğine üst düzeyde önem verir. Rateks Tekstil, belirlediği faaliyetleri kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereğince aşağıdaki hususları benimsemekte ve uyumlu şekilde yönetmektedir:

 

  • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almak.
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara uyarak, sistemin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • Rateks Tekstil çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak.
  • Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri korumak.
  • İş sürekliliği planlarını oluşturmak, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almak.
  • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamak.

 

Enerji Politikamız                                                              

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Denizli Rateks Tekstil San.ve Tic A.Ş.(OSB ŞUBESİ)’nin yönetim sisteminin bileşeni ve enerji mevzuatına uyum sağlamanın temel aracıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını referans alarak, kapsam ve sınırları tanımlanmış enerji türlerinde, enerji yoğunluğunu düşürecek sürekli iyileştirme çalışmaları yaparız.

Enerji konusundaki stratejik planlama, taktiksel planlama(enerji gözden geçirmesi) ve operasyonel planlama ve yönetim gözden geçirme çalışmaları ile belirlenen faaliyetleri, gerekli kaynakları sağlayarak sonuçlandırırız.

Yenileme ve ilk yatırımlarda enerji tüketimini etkileyen/etkileyebilecek tasarım özelliklerini belirleriz ve bu özelliklere uygun süreç tasarımlarının yapılmasını sağlarız. Enerji üreten ve tüketen ürün ve hizmetlerin satın alma işlemlerini teknik şartnamelere bağlı olarak gerçekleştiririz.

Personelimizin enerji farkındalığını ve yetkinliğini artırarak, enerji tasarrufunun sürekliliğini sağlarız.

Stratejiler

 

Kırmızı Çizgilerimiz

Milli ve devlet değerlerine saygısız ve aykırı davranışlar sergileyen adaylar işe alınamazlar. Ahlak dışı davranan, alkol ve narkotik bağımlıları işe alınamaz.

Topluma fiziksel zarar verebilecek nörolojik hastalıklara sahip bireyler işe alınamazlar.

Değerlendirme araçları gizlidir.

Çalışanlar şahsi menfaatler için dışarıya hizmet veremez. İşe alımda hediye, menfaat alınamaz.

Ayrımcılık yapılamaz.

Personel ve ücret bilgileri gizlidir.

Personellere rencide edici, uygunsuz davranılamaz. Görevlere keyfi kriterler konamaz.

Aday/personel fazla bekletilemez.

Amaç ve Hedef (SMART)

Çalışanların nitelik ve nicelik yönünden planlamasını yapmak; pozisyona ve kurum kültürümüze uygun çalışanlar istihdam etmek.

Temel değerlerimiz, ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz ile ilgili çalışanlarımızı etkin şekilde bilgilendirerek davranışlarını ölçmek.

Çalışanların işe uyumunu, yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştirecek eğitim planları ve programları oluşturmak.

Çalışanların performansını, verimliliğini ve etkinliğini ölçerek en üst düzeye çıkaracak sistemler oluşturmak ve geliştirmek.

Çalışanların yeteneklerini keşfedecek uygulamalar ile kariyer, kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlayacak herkese eşit ölçüde fırsat tanıyan gelişim planları ve programları oluşturmak.

Çalışanların bağlılık ve isteklerini arttıracak uygulamalar ile moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutacak aktiviteler geliştirmek.

Müşterilerin algı ve beklentilerini anket çalışması ile ölçüp, beklentilerin üzerinde personel hizmeti vermek için iyileştirici aksiyonlar almak.

Kanunlara uygun personel işlerini yürütüp, ilgili bakanlığa iyileştirici teklifler vermek.

Çalışanların sosyal hak ve olanaklarını genişletecek sistemler ve uygulamalar geliştirmek.

Elimizde bulunmayan denetim sertifikalarının firmaya kazandırılmasını sağlamak.

Üniversiteler ile iş birliği içinde olup, yetenekli ve donanımlı öğrencileri istihdam ederek gelişim kulübünü aktifleştirmek.

Yardımlaşma Komisyonu kurmak ve prosedürünü hazırlamak.

Bakanlık ile iş birliği içinde olup sürdürülebilirlik prensibi temelli yeşillendirme, ağaç ekme, saha temizleme etkinleri düzenlemek ve katılmak.

KVKK Çerez Politikası Şikayet Yönetimi Belgelerimiz İletişim

Tanıtım videomuza buradan ulaşabilirsiniz