Sürdürülebilir İK Yönetimi

Temel Değerlerimiz

Adalet ve düzgünlük prensibi

Faaliyet prensibi

Kalite prensibi

Ahlak prensibi

Sorumluluk prensibi

Güven prensibi

Takım ruhu prensibi

İşbirliği prensibi

Çeviklik prensibi

Teşkilatçılık (örgüt) prensibi

Birliktelik prensibi Teknoloji bilgi prensibi

Mükemmellik prensibi

Topluma hayır verme prensibi

Çevreye duyarlı olma prensibi

Kanuna riayet etme prensibi

Geleceğe faydalı olma prensibi

Sevgi ve saygı prensibi

Adaletli rekabet prensibi

 

İlkelerimiz

Adalet ve saygı

Eşitlik, tarafsızlık, uzlaşma

Şeffaf çalışma ortamı

Aday bilgileri gizlilik

Menfaat yasağı

Çalışanı motive etme

Doğru işe doğru aday

Personel bütçesinin aşılmaması

Tarafları adil ikna etme

Adil ücretlendirme

Mevcut çalışanları elde tutma

Nitelikli çalışanları çekme

Performansları değerlendirme

Doğru yetkinlik değerlendirme

Süreç takibi ve geliştirme

KVKK Çerez Politikası Şikayet Yönetimi Belgelerimiz İletişim

Tanıtım videomuza buradan ulaşabilirsiniz